سایت فرهنگی دینی خبری و دانلود،دانلود آهنگ،مسایل دینی،مسایل شرعی،اسلام،اخبار فرهنگی،اخبار هنری،اخبار سیاسی،سایت الحمات

سایت فرهنگی دینی خبری و دانلود

زاهدی عنوان کرد: هر زمان دستگاهی بخواهد برخلاف قانون برخورد کند به مراجع قضایی معرفی می شود و بر همین اساس بخش عمده ای از بروکراسی را می توان در استان حل کرد.

ریس شورای فرهنگ عمومی دیلم رمز پیروزی در عملیات های دفاع مقدس را وحدت فر ماندهان و تبعیت از امام دانست و تاکید کرد: اکنون نیز مسئولان با تاسی از فرماندهان شهید باید در مرارت ها و سختی های مردم پیش رو و و در خط مقدم باشند و در مبارزه با مفاسد و تبعیض ها بیش از پیش تلاش نمایند.