سایت فرهنگی دینی خبری و دانلود،دانلود آهنگ،مسایل دینی،مسایل شرعی،اسلام،اخبار فرهنگی،اخبار هنری،اخبار سیاسی،سایت الحمات

سایت فرهنگی دینی خبری و دانلود

سیدابوالفضل موسوی گفت:این مراسم با هدف آشنایی دانش آموزان با آموزه‌های دینی همزمان با ورود به سن بلوغ برگزار شده است واین فرهنگ انسان ساز نماز و رعایت حجاب اسلامی و آشنایی دانش آموزان با مراجع تقلید از مهم ترین برنامه هایی است که تلاش می کنیم تا به بهترین شکل به دانش آموزان آموزش دهیم.

خبرگزاری بسیج: شهردار منطقه ۲۰ در نشست جمعی از پیشکسوتان فوتبال شهرستان ری، وجود ورزشکاران و پیشکسوتان را یکی از امتیازات مدیریت شهری منطقه در راستای تحقق اهداف عالی مدیریت شهری به منظور گسترش و توسعه مشارکت های مردمی در سطح شهرستان دانست.