سایت فرهنگی دینی خبری و دانلود،دانلود آهنگ،مسایل دینی،مسایل شرعی،اسلام،اخبار فرهنگی،اخبار هنری،اخبار سیاسی،سایت الحمات

سایت فرهنگی دینی خبری و دانلود

ليبراليسم و رؤياي كسب جايگاه هم‌تراز دين

دسته بندی : الحمات تاریخ : شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷

1471190132670108175151422391931482160201 - ليبراليسم و رؤياي كسب جايگاه هم‌تراز دينانقطاع عجيبي است بين آنچه ليبرال‌ها اعتقاد دارند و آنچه عمل مي‌كنند. لیبرال‌ها معتقدند که با سايرين بسيار مهربان هستند، اما فقط با پول دیگران. هميشه سايرين را مقصر مي‌دانند و هيچ‌گاه انگشت اتهام و تقصير را به سمت خود نمي‌برند و همواره خود را موجه و عالي قلمداد مي‌كنند.
]]>